Hükümet, “Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu Tasarısı”’nı,  TBMM’ye sevk etti. Cinsiyet, ırk, renk, dil, din, inanç, mezhep, felsefi ve siyasi görüş, etnik köken, servet, doğum, medeni hal, sağlık durumu, engellilik ve yaşa dayalı ayrımcılığın yasaklandığı tasarı, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli ayrımcılığı ise kapsamıyordu.

Tasarı, sivil toplum örgütlerinin yaptığı itirazlar dikkate alınmadan 7 Nisan 2016’da, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı.

http://kaosgl.org/sayfa.php?id=20985

Cevapla

Please enter your comment!
Lütfen adınızı yazın.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.